Titlu proiect: ,,ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DE BAZE SPORTIVE”

S.C TIMOVLADIAN AQUA PARC S.R.L, CUI 25558321, nr.ORC: J5/722/2009, deruleaza  începând cu 20.06.2018  proiectul  cu titlul: ,,ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DE BAZE SPORTIVE”, cod SMIS  113227, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 2438/20.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltariii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia de Dezvoltare Regională  Nord- Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional.

Data de incepere a proiectului este 02.12.2016.

Perioada de implementare: 02.12.2016-30.04.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.594,08 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 801.471,92 lei reprezentand: 681.251,13 lei FEDR si 120.220,79 lei din Bugetul national. Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societatii din Romania, regiunea Nord-Vest, Municipiul Oradea, Calea Matei Basarab Nr.4, in incinta Liceului cu profil sportiv ,, Bihorul”,judetul Bihor, cod postal 410095, judetul Bihor.

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare il constituie consolidarea pozitiei pe piata a SC TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL, prin adoptarea de masuri care sa conduca la diversificarea activitatii in domeniul lucrarilor de constructiilor de baze sportive, identificat in Planurile de Dezvoltare Regionala (PDR).

Obiectivele specifice ale proiectului ale solicitantului S.C. TIMOVLADIAN AQUA PARC S.R.L  :

  •  Cresterea capacitatii de prestare a serviciilor prin achizitia a 2 utilaje noi pana la finalizarea implementarii proiectului, care vor asigura inovare la nivel de proces si serviciu
  • Cresterea numarului mediu de salariati cu 5 locuri de munca nou create, din care 1 loc de munca nou creat din categoria persoane defavorizate, fata de exercitiul financiar anterior (2016) pana la finalizarea implementarii proiectului si mentinerea numarului mediu de 12 locuri de munca pe toata perioada de durabilitate a proiectului (3 ani).

Rezultatele asteptate ca urmare a realizarii investitiei sunt:

  • 2 echipamente tehnologice noi achizitionate
  • 5 locuri de munca nou create din care: 1 loc de munca nou creat din categoria persoane defavorizate; 12 numarul mediu de locuri de munca mentinute

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: BALTSAVIAS FLORENTINA DANIELA

Funcţie: Manager de proiect: S.C. TIMOVLADIAN AQUA PARC S.R.L

Sediu social: Municipiul Oradea, str.Gradina de Fragi nr.5, jud.Bihor

Tel: 0721661842, E-mail: proiecttimovladianaquaparc@gmail.com

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. , precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro